Zen

Sekulär mindfulness och meditation (dvs. utan uttalad andlig strävan) är främst inriktad mot fysiskt och psykiskt välmående och kallas inom zentraditionen för Bompu Zen. Populära och vetenskapligt beprövade mindfulnessmetoder inkluderar bl.a. mindfulness based stress reduction (MBSR), mindfulness based pain management och basal kroppskännedom.

Den respekterade vietnamesiske Zenmästaren Thich Nhat Hahn, grundaren till meditationscentret Plum Village i södra Frankrike, har haft en stor betydelse för populariteten och utvecklingen av mindfulnessbaserade metoder i västvärlden. Bl.a. har han inspirerat Jon Kabat-Zinn (forskare på MBSR) och Marsha Linehan (skapare av Dialektisk Beteendeterapi, DBT).

Thay (lärare), Thich Nhat Hanh förespråkar en zenbuddhism som är tillämpbar i dagliga livet obunden av religiösa dogmer och doktriner. Han uppmuntrar mindfulnessutövare att engagera sig i viktiga samhällsfrågor som t.ex. miljön och fredsrörelsen.

Thich Nhat Hanh-There is a misconception that Buddhism is a religion and that you worship Buddha. Buddhism is a practice, like yoga, you can be a Christian and practice Buddhism. I met a Catholic Priest who lives in a Buddhist monastery in France. He told me that Buddhism makes him a better Christian. I love that... by gina

 

”You carry Mother Earth within you. She is not outside of you. Mother Earth is not just your environment. In that insight of inter-being, it is possible to have real communication with the Earth, which is the highest form of prayer”

”There is a misconception that Buddhism is a religion and that you worship Buddha. Buddhism is a practice, like yoga, you can be a Christian and practice Buddhism. I met a Catholic Priest who lives in a Buddhist monastery in France. He told me that Buddhism makes him a better Christian. I love that…”

Thich Nhat Hanh