Effects

Mindfulness och meditation har visat god effekt vid stress, oro, nedstämdhet, sömnsvårigheter, utmattning och smärta. Det stärker dessutom immunförsvaret och minnesfunktionen vilket ytterligare befäster den plats som mindfulness och meditation numer har inom området hälsa, välbefinnande, rekreation och friskvård.

Koncentrationsförmågan, tålamodet och förmågan att fatta medvetet grundade beslut är andra faktorer som stärks av övandet och som är avgörande inom ledarskap, kommunikation, personlig utveckling och idrottsprestationer. (ref. se nedan).

Effects

Brief meditation training reduced fatigue, anxiety, and increased mindfulness and brief mindfulness training significantly improved visuo-spatial processing, working memory, and executive functioning which indicate the benefits outside of health care [18]. Levy [19] has studied multitasking on office workers. Those subjected to meditation practice reported lower levels of stress and showed better memory for the tasks they had performed; they also switched tasks less often and remained focused on tasks longer.
In the field of clinical application, mindfulness meditation has been proved to decrease stress and mood disturbance for cancer patients, decrease stress and anxiety for care-givers, to have long term positive effects for anxiety patients, lessen rumination for people with long-term mood disorders, it has shown positive effects on the immune system, to modulate pain experiences [20-31]. The health benefits of mindfulness
and meditation has been scrutinized in several meta-analysis’ with over all conclusions in support of the practice and in the field of neuroscience changes in the brain has been found, deepening the understanding of the mechanisms behind the health effects[3,13,15,26,27,30,32-36].

(extract from our article; Prerequisites for Teaching Mindfulness and Meditation, for references, click here)