Erbjudanden/Offers

De föreläsningar och kurser vi erbjuder innehåller centrala element och begrepp inom KBT (kognitiv beteendeterapi), ACT (acceptance and commitment therapy), MBSR (mindfulness based stress reduction), MBCT (mindfulness based cognitive therapy) och Plum Village meditationsskola. Olika paket kan skräddarsys efter behov och behag men vi är noga med att inte bara leverera teori utan betonar praktiskt övande, i synnerhet i mindfulness och meditation.

Exempel:

 • Två timmars föreläsning (inkl. prova på övningar) i grundläggande KBT och mindfulness för stresshantering.
 • Två timmars föreläsning (inkl. prova på övningar) i grundläggande KBT och mindfulness för stresshantering samt 6 st. 1,5 timmes mindfulnesspass.
 • 8 veckors kurs utifrån MBCT (mindfulness based cognitive therapy) formatet. Totalt 16 timmar, 23 timmar eller annan överenskommen omfattning.
 • Grundläggande instruktioner och guidning i Metta-meditation (kärleksfull vänlighet).
 • Hjälp med att starta regelbunden meditationsgrupp, tex. på jobbet eller i förening.
 • Individuell konsultation.
 • Mindfulness och stresshantering ur ett Buddhistiskt perspektiv.
 • Kollegial support, handledning och träning. Vid intresse se vår artikel: Prerequisites for Teaching Mindfulness and Meditation

———————————————————-

The lectures and courses we offer include basic elements and notions from CBT (cognitive behaviour therapy), ACT (acceptance and commitment therapy), MBCT (mindfulness based cognitive therapy) and Plum Village meditation school. Packages can be tailored to meet specific needs and desires. However, we make a point of not only giving theoretical lectures but emphasise practical training, particularly in mindfulness and meditation.

Examples:

 • Two-hour lecture (incl. introductory practices) in basic CBT and mindfulness in stress management.
 • Two-hour lecture (incl. introductory practices) in basic CBT and mindfulness in stress management and six, one and a half hour mindfulness practice sessions.
 • 8 week course based on the MBCT- format (mindfulness based cognitive therapy). A total of 16 hours, 23 hours or other agreed upon amount of time.
 • Basic instructions and guidning in Metta meditation (loving kindness).
 • Help to start a meditation group. At work or in your organization for example.
 • Individual consultation.
 • Mindfulness and stress management from a Buddhist perspective.
 • Peer support, supervision and training. If you are interested read our article: Prerequisites for Teaching Mindfulness and Meditation