Om

Mindlight Mindfulness Project drivs och har initierats av mig, Klas Ahlin, med support från kollegor och mindfulnessvänner. Avsikten är att öka tillgängligheten av mindfulness baserade metoder. Så att företag, organisationer, grupper, privat personer och kollegor enkelt ska kunna få tillgång till en metod som ur många perspektiv kan vara gynnsam.

Klas Ahlinfoto-ansokan

Jag är leg psykoterapeut med mastersexamen i psykologi. Jag är också leg. fysioterapeut, specialist i mental hälsa och Mindfulness-instruktör.  Jag har varit verksam i 25 år, med huvudfokus på KBT, mindfulness, meditation och stresshantering. Min utbildning i och egna praktiska utövande av mindfulness och meditation är långsiktig och kontinuerlig dels genom sk. sekulär mindfulness  (MBSR, MBCT) men också genom tillämpad Buddhism (Plum Village zentradition). Yrkesmässigt har jag dessutom lång erfarenhet av behandling (både primärvårdsnivå och specialistnivån) och förebyggande av ångest och stressproblematik, t.ex. utmattningssyndrom, att gå in i väggen, svårigheter med livspusslet, jobbstress, smärtproblem, depression.

Genom åren har jag erbjudit och hållit kurser och föreläsningar i Sverige, Tyskland, Finland och Australien för patienter, läkare, sjukgymnaster, musiklärare, pensionärsföreningar, kvinnojouren och olika företag.

Vitsord:

-” Bra kurs. Man har fått sig en tankeställare och verktyg som man kan nyttja i vardagen”

Susanne Seidlitz, Personalansvarig
Valio Sverige AB

-”Klas med sitt lugna sätt och varma ton gör det möjligt att stanna upp en stund och reflektera över sin vardag. Med rätt andning och rätt mindset tömmer han tankarna åt dig. Mycket rogivande!”

Pia Johansson, Säljare företagsarrangemang
Destination Kolmården, Parks and Resorts

——————————————————–

About

Mindlight Mindfulness Project was initiated by, and is run by me, Klas Ahlin, with support from colleagues and mindfulness friends. It’s purpose is to increase the availability of mindfulness based approaches. So that companies, organizations, groups, individuals and colleagues easily can get access to a method that  can be beneficial in many different ways.

Klas Ahlin

I am a Psychotherapist with a Master’s degree in Psychology. I am also a Physiotherapist and Mindfulness instructor. I and I have been in practice for over 25 years with focus on CBT, mindfulness, meditation and stress management. My own practice and education in mindfulness and meditation is long term and continuous, partly through so called secular mindfulness (MBSR, MBCT) but also through applied Buddhism (Plum Village zen tradition). I furthermore have a long professional experience in treatment and prevention of stress and anxiety disorders such as fatigue syndromes, life style issues, work related stress, pain syndromes and depression.

I have offered and held lectures and courses in Sweden, Finland, Germany and Australia for patients, medical doctors, physiotherapists, music teachers, elderly citizens, women’s shelter personnel and for different corporations.

Testimonials:

-” Excellent course. You got a wake up call  and tools for everyday use”

Susanne Seidlitz, HR
Valio Sweden AB

-”Klas’ with his calm way and warm tone makes it possible to stop and reflect on the reality of everyday life. With correct breathing and right mindset he empties your mind. Very calming indeed!”

Pia Johansson, Sales / Company arrangements
Destination Kolmården, Parks and Resorts