• Vill du stärka din egen och andras medvetna närvaro och möjligheten att påverka kvaliteten i ditt liv, ditt arbete och dina relationer?
  • Vill du lära dig metoder och förhållningssätt som underlättar mötet med svårigheter och utmaningar?

 

Vi erbjuder individuella konsultationer, övningar i grupp, kurser och föreläsningar utifrån ett mindfulness-baserat förhållningssätt.

Förutom de väldokumenterade effekterna inom hälsovården kan det vi erbjuder också användas för att stärka ledarskap, kommunikation, personlig utveckling och välbefinnande.

 

———————————————————-

 

  • Do you want to strengthen your own and others mindfulness and the ability to affect your quality of life, work situation and relationships?
  • Do you want to learn methods and ways that makes the encounter with difficulties and challenges easier?

 

We offer individual consultations, group practices, courses and lectures in mindfulness based approaches.

Besides the well documented health care benefits, what we offer can also strengthen leadership, communication, personal growth and wellbeing.